Judo dla dzieci i młodzieży

Droga do samodoskonalenia

W Klubie prowadzimy treningi dla dzieci i młodzieży już od 5 roku życia. Pracujemy zgodnie z zasadami treningu progresywnego – tempo treningów dostosowujemy do rozwoju dzieci oraz ich możliwości fizycznych. Podobnie wygląda dobór do poszczególnych grup – determinantą nie jest wiek, ale poziom sprawności ruchowej dziecka oraz jego rozwoju emocjonalnego.

  • Trening dla dzieci w wieku 5-9 lat prowadzony jest w formie zajęć ogólnorozwojowych z elementami samoobrony oraz podstawami judo. Trwa 55 minut.
  • Trening dla dzieci i młodzieży od 10 roku życia trwa 1-1,5 godziny.

Prowadząc zajęcia, staramy się przekazywać również filozofię judo – trenować nie tylko ciało, ale i młodego ducha! W trakcie sportowej rywalizacji uczymy uczciwości, koleżeństwa i szacunku dla drugiej osoby, a także radzenia sobie z porażkami oraz odnajdywania w sobie motywacji.

Od pierwszego chwytu aż po olimpiadę

Od pierwszego chwytu aż po olimpiadę

Obozy, turnieje, egzaminy

Zajęcia w Klubie prowadzimy od września do końca czerwca. W tym czasie jeździmy z naszymi judokami na imprezy sportowe różnej rangi. Bierzemy również udział w regionalnych sparingach międzyklubowych.

W okresie wakacyjnym natomiast organizujemy wyjazdy na obozy sportowo-rekreacyjne. Wyjazdy te są ogólnorozwojowe – ćwiczymy nie tylko judo, ale inicjujemy również różne gry i zabawy sportowe, a jeżeli miejsce obozu znajduje się w okolicy jezior, to także pływamy i wpław i na kajakach.

Jako członkowie Polskiego Związku Judo jesteśmy uprawnieni do przeprowadzania egzaminów na wyższe stopnie kyu (pasy) – ich wyniki uznawane są przez Polski Związek Judo. Gwarantujemy, że stopnie przyznawane przez naszych egzaminatorów posiadają właściwą wartość i odzwierciedlają faktyczne umiejętności judoki. Egzaminy przeprowadzamy dwa razy do roku.