Ruszyła czteroletnia kadencja władz Klubu!


W poniedziałek 27 maja odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawczo – Wyborcze Członków KS Wojownik.

Oprócz corocznego zatwierdzania sprawozdań z działalności Klubu, miały miejsce wybory władz Klubu na kolejną czteroletnią kadencję.

Aktualny skład zarządu Klubu:

Pan Józef Rainczuk – prezes zarząduPani
Magdalena Rainczuk – wiceprezes zarządu
Pani Ewelina Malcher – sekretarz zarządu

Komisja rewizyjna Klubu:

Pan Jakub Żurawski – przewodniczący KR
Pan Filip Szymaszek – sekretarz KR
Pan Mateusz Dymek – członek KR

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Komentarze zostały zablokowane.